HU | EN


ADNS

Jogosultságot Tanúsító Adatbázis Szolgáltató Rendszer (ADNS) továbbfejlesztése és a hasznosíthatóság feltételeinek megteremtése.

 Az INTERSOFT-HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft közel 132 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a „Vállalati innováció támogatása” című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A pályázat összköltsége meghaladta a 293 millió forintot. 

Az ADNS (Attestation DataNet Service) iparjogvédelemben, szerzői jogban és számítástechnikában jártas magyar jogtulajdonosok szabadalommal védett egyedülálló eljárása. Létrehozásának célja a hamisítás elleni harc, az iparjogvédelmi oltalom alatt álló, valamint a szerzői jogi védelemben részesülő termékek eredetiségének védelme volt. A fejlesztés során azonban olyan rendszer jött létre, amely a fenti célokon túlmenően bármely árucikk, okmány, dokumentum hitelességének ellenőrzését biztosítani képes. 

A rendszer egy reálisan hamisíthatatlan egyedi azonosítón keresztül rendeli egymáshoz az azonosítandó tárgyat és a tárgyhoz rendelhető információkat. A rendszer használója ezen információk birtokban képes eldönteni, hogy az általa ellenőrzött tárgy hiteles-e vagy sem. 

A rendszer használatán keresztül az azonosított tárgyak (áruk, dokumentumok) nyomon is követhetők. 

A Jogjegy gyártótól és az értékesítőtől függetlenül működtethető szolgáltatás, amely a kereskedelmi forgalom bármely pontján, egységesen és egyetlen eszközzel ad azonnali tájékoztatást az adott termék jogosítottságáról a lekérdezőtől speciális tudást vagy hozzáértést nem igénylő módon. Amennyiben a rendszer használata államigazgatási célokat szolgál, úgy az minden további nélkül üzemeltethető állami illetékességben is.

A támogatás mértéke 45%, a támogatás összege 131.998.991 Ft. A projekt időtartama: 2010.03.01 - 2011.08.31.Vissza